Školení

103250Veškerá školení jsou v souladu se současnou legislativou EU
a ČR. Systém školení dělí kurzy do tří základních tříd, které pokrývají většinu požadavků osob vykonávajících práci ve výškách. Základním, jednodenním školením je Třída 1, která zahrnuje například pohyb po střechách a konstrukcích. Třída
2 a 3 nabízí školení, která velmi často zohledňují konkrétní činnost – lanový přístup, stromolezení, záchrany. POLYGON také poskytuje související školení věnované periodickým prohlídkám OOPP, seznámením prodejců s OOPP a školení „na míru“ dle požadavků klienta.

Pro teoretickou část výuky jsou k dispozici moderně vybavené multimediální učebny. Praktická část probíhá v prostorných halách, kde najdeme příklady mnoha modelových situací pro práci ve výškách
a nad volnou hloubkou. POLYGONy disponují kompletním vybavením OOPP pro zajištění a pohyb osob
při práci ve výškách. Frekventanti školení tak mají možnost společně s lektorem navrhnout efektivní a bezpečné vybavení pro danou konkrétní činnost. Každému účastníkovi je kompletní vybavení po celou dobu školení zapůjčeno zdarma!

Přehled školících programů POLYGON

103251Třída 1 - Střechy a konstrukce

Pro výškové pracovníky s oporou nohou, kteří nevykonávají práci ve visu.

 • cílové objekty pohybu: střechy, příhradové konstrukce, stožáry, žebříky, průmyslové haly (stroje,
  formy, zakladače, konstrukce) vyvýšené plochy, regály, lešení, sila, jevištní konstrukce, jeřáby, kanalizace, komíny a další

103252Třída 2 - Lanové přístupy

Pro pracovníky vykonávající práci ve visu.

 • cílové objekty pohybu: výškové budovy, kostelní věže, špatně dostupná místa, stropy průmyslových a sportovních hal, mostní konstrukce, žebříky, sila, stožáry, vodojemy, výtahové šachty, šikmé plochy, světlíky, skály a další

103253Stromolezení 1 133411 103262

Pro výškové pracovníky pohybující se v korunách stromů.

 • cílové objekty pohybu: stromy

133410Stromolezení 2

Školení pro pro osoby, které se pohybují nejen v korunách stromů. Toto školení se skládá ze čtyř speciálně zaměřených dní, které jsou ideální jako pokračování pro absolventy školení Stromolezení 1 a pro uchazeče o certifikaci ETW a ČCA::

Jednotlivá školení workshopy lze absolvovat i samostatně podle vašich preferencí.
Komplet všech čtyř dnů je za zvýhodněnou cenu.


103255Lanové parky 103265

Pro obsluhu lanových center, lanových parků a pro organizace zajišťující volnočasové aktivity.

 • cílové objekty pohybu: lanové parky, lanová centra

103256Evakuace z lanových drah

Pro obsluhu lanových drah a složky integrovaného záchranného systému (IZS).

 • cílové objekty pohybu: sedačkové a kabinkové lanové dráhy

103257Periodocké prohlídky OOPP

Školení pro odborně způsobilé osoby pro periodické prohlídky osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky dle ČSN EN 365.

 • cílové skupiny: uživatelé, prodejci, BOZP technici, vedoucí a instruktoři složek IZS, metodici, provozovatelé lanových parků, provozovatelé horolezeckých stěn a další

103258Produktové školení 103264

Školení o produktech SINGING ROCK napříč celým sortimentem, jehož součástí je možnost vyzkoušení a praktické ukázky využití OOPP SINGING ROCK a distribuovaných značek.

 • cílové skupiny: uživatelé OOPP, prodejci, pracovníci pověření výběrem OOPP pro své zaměstnance

103259Školení Klient

Školení BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou na přání klienta, při kterých se mohou prolínat prvky ze všech tříd.

 • cílové objekty pohybu: dle potřeb klienta

103260Rekvalifikační kurz Výškový specialista

Kurz akreditovaný MŠMT určený pro uchazeče o zaměstnání, kteří se budou ve svém povolání pohybovat ve výškách a nad volnou hloubkou v ČR i v zahraničí. Jeho součástí je i školení pro vykonávání periodických prohlídek OOPP proti pádu.

 • cílové objekty pohybu: střechy, příhradové konstrukce, stožáry, žebříky, průmyslové haly (stroje, formy, zakladače, konstrukce) vyvýšené plochy, regály, lešení, jevištní konstrukce, jeřáby, kanalizace, komíny, výškové budovy, sila, obtížně přístupné prostory a další

104850Test Day

Speciálně zaměřený workshop na testování nových, použitých a poškozených osobních ochranných prostředků proti pádu (OOPP).

 • cílové skupiny: workshop je primárně určen pro frekventanty, kteří mají následující den školení pro periodické prohlídky OOPP, ale vítáni jsou i ostatní, které zajímá vybavení pro práce ve výškách, horolezectví, záchranu a další

103261Kurzy IRATA 103263

SINGING ROCK je jako jediný v České republice členem celosvětově uznávané asociace
IRATA (Industrial Rope Access Trade Association).

 • Po úspěšném absolvování školení obdrží účastník certifikát IRATA, který má platnost po celém světě
  a některé subjekty v zahraničí jej vyžadují jako jediný možný pro vykonávání výškových prací.


126731Kurzy FISAT 126730

SINGING ROCK je jako jediný v České republice členem německé asociace pro lanový přístup
FISAT (Fach- und Interessenverband für seilunterstützte Arbeitstechniken).

 • Po úspěšném absolvování školení obdrží účastník certifikát FISAT, který je v souladu s místní legislativou v německy mluvících zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko), ale i ve Španělsku, Francii, Norsku a dalších destinacích. Některé subjekty v zahraničí jej vyžadují jako jediný možný pro vykonávání výškových prací.