Evakuace a první pomoc ve stromolezení

138152Školení je určeno pro zkušené stromolezce, kteří v minulosti absolvovali praktické stromolezecké školení Stromolezení (dříve pojmenované jako Třída 2 - Stromolezení) nebo jiné podobně prakticky zaměřené školení.

Základní podmínkou účasti na školení je vlastní vybavení OOPP 138149 (lezecký set), který má platnou periodickou prohlídku a je bez zjevných známek poškození.

Toto školení je vhodnou přípravou pro každého stromolezce v rámci BOZP a OOPP. 138150
Toto školení je vhodnou přípravou pro certifikaci European Tree Worker a pro národní certifikaci Český certifikovaný arborista - stromolezec.


Program

 • seznámení s přípravami technologických postupů, analýzy rizik a evakuačního plánu
 • seznámení s riziky při práci ve stromolezení
 • seznámení s riziky a následnými opatřeními spojenými s prací s řeznými nástroji (ruční, motorové)
 • seznámení se základními traumatologickými změnami lidského organismu při pádu z výšky, bezvědomí, při šokových stavech, zástavě dechu, masivnímu krvácení, alergické reakci
 • teoretický a praktický nácvik v poskytování první pomoci na stromě i pod stromem
 • nácvik evakuace na několika modelových stanovištích, evakuace z DRT a SRT technik, ze stupaček
 • závěrečná praktická a teoretická zkouška


Doplňující informace 138153

 • s sebou na školení: pevnou kotníkovou obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranu zraku, svačinu, vlastní OOPP bez zjevných známek poškození a s platnou periodickou prohlídkou, ideálně svého kolegu lezce

 • místo školení: POLYGON Poniklá, památný strom v  Poniklé, park u Jizery

 • počet účastníků: jeden školitel max. 8 účastníků 
  (kurz je otevřen pro minimální počet 4 učastníků)

 • rozsah školení: 9 hodin
 • výstup: certifikát pro Evakuaci a první pomoc ve stromolezení, který je uznaný při certifikaci ETW a ČCA; osobní průkaz s fotkou (osvědčení obdrží úspěšný absolventi za 2-3 týdny po školení)

 • platnost certifikátu: 12 měsíců


Cena

 • cena školení: 1926,- Kč bez DPH (2331,- Kč včetně DPH)


Přihláška, termíny

 • chcete-li se přihlásit na toto školení, vyberte si vhodný termín z naší nabídky


Fotogalerie ze školení