Evakuace z lanových drah


103488


Školení pro obsluhu lanových drah a složky integrovaného záchranného systému.

 • cílové skupiny: zaměstnanci skiareálů, lanových drah, horské služby, IZS a další
 • cílové objekty pohybu: sedačkové a kabinové lanové dráhy

Náplň školení 

 • teoretická část: 103489
  legislativa v rámci EU a ČR (nařízení vlády č. 362/2005 Sb., zákoník práce a další související předpisy), analýza rizik, první pomoc (prevence, poskytnutí první pomoci, vybavení lékárniček, komunikace s IZS)
 • teoretická zkouška: test o rozsahu 20 otázek
 • praktická část:
  1. seznámení se s použitím OOPP v daném rozsahu školení pro evakuaci z lanové dráhy, BOZP na pracovišti (výstražná páska, reflexní oblečení, helma), zajištění při pohybu na konstrukcích a žebřících, na vyvýšených plochách, zajištění proti propadnutí a přepadnutí, zajištění proti pádu při pohybu po sloupech lanové dráhy, techniky pro pohyb po konstrukcích lanových drah, evakuační techniky, zajištění nářadí a lezeckého materiálu při práci nad volnou hloubkou, základní techniky při vyvazování lan, základní techniky pro vytahování a spouštění osob a vybavení, zajištění permanentními zachycovacými systémy
  2. první pomoc – prevence, resuscitace, základní obvazové techniky, stavění velkého krvácení, zotavovací poloha, antišoková opatření, vyproštění z místa nehody dle rozsahu školení, podchlazení, omrzliny
 • praktická zkouška: dle rozsahu praktické části, zadání úkolu a jeho správné splnění v rámci BOZP


Doplňující informace

 • s sebou na školení:  pevnou kotníkovou obuv, pracovní oděv (v zimě teplé oblečení), rukavice, ochranu zraku, svačinu, vlastní OOPP (není podmínkou; zapůjčení kompletní sady OOPP v ceně školení)

 • místo školení: dle přání klienta na konkrétní lanové dráze 103490

 • počet účastníků: jeden školitel max. 10 účastníků 

 • rozsah školení: 7 hodin (1 den)

 • výstup: certifikát, osobní průkaz s fotkou, skripta
  (osvědčení obdrží úspěšný absolventi za 2-3 týdny po školení)

 • platnost certifikátu: 12 měsíců


Cena

 • cena školení na pracovišti klienta: 1500,- Kč bez DPH (1815,- Kč včetně DPH)
 • připočítává se doprava 15 Kč/km bez DPH

Přihláška, termíny


Fotogalerie ze školení