FISAT

126731
Školení mezinárodně uznávané nejen
v německy mluvících zemích ale i dalších destinacích. 

SINGING ROCK je jako jediný v České republice členem německé asociace pro lanový přístup
FISAT (Fach- und Interessenverband für seilunterstützte Arbeitstechniken).

Asociace FISAT zaštiťuje školení pro práce ve výškách 126809nejvyšší kvalifikace mezinárodně uznávané nejen v německy mluvících zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko), ale i ve Španělsku, Francii, Norsku a dalších státech. Některé subjekty v zahraničí vyžadují FISAT certifikát jako jediný možný pro vykonávání výškových prací.

Naše FISAT školení poskytuje v našich špičkově vybavených certifikovaných polygonech jedinečnou příležitost získat co nejlepší předpoklady pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. FISAT certifikátem získáváte oficiální doklad, který je v souladu s místní legislativou výše zmíněných destinací.

Frekventanti mohou očekávat intenzivní školící týden náročný 126806 jak psychicky, tak fyzicky. Důležitou součástí 5-denního kurzu FISAT je vhled do teoretické části s ohledem na legislativní rámec Německé spolkové republiky. Školení dále obsahuje širokou škálu praktických přístupových technik. Poslední den kurzu jsou veškeré znalosti a dovednosti posuzovány nezávislým zkušebním komisařem FISAT. Vše je posuzováno s ohledem na účelnost a především bezpečnost

Kurz probíhá pod vedením zkušeného lektora FISAT, který individuálním přístupem reflektuje specifické potřeby účastníků. Z důvodu udržení standardů FISAT je kapacita kurzu omezena na osm frekventantů.Struktura vzdělávání FISAT dělí
školení do tří technických stupňů (levelů):

 • Level 1
  pracovník v lanovém přístupu ovládající určitou řadu přístupových technik
 • Level 2
  zkušený pracovník v lanovém přístupu, ovládající techniky Level 1 rozšířené o složitější dovednosti
  a záchrany zraněného v lanovém přístupu

 • Level 3
  odborník v lanovém přístupu, který je způsobilý dohlížet na pracovišti při projektech ve výškách a nad volnou hloubkou. Je schopný demonstrovat schopnosti a znalosti požadované v Level 1, 2 a 3. Má zkušenosti s příslušnými technikami a se související legislativou. Má komplexní znalosti pokročilých záchranářských technik.

Doplňující informace

 • s sebou na školení:  pevnou kotníkovou obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranu zraku, svačinu, doporučujeme vlastní OOPP (není podmínkou; zapůjčení kompletní sady OOPP v ceně školení)

 • místo školení:POLYGON Poniklá, POLYGONKladno 126807

 • počet účastníků: max. 8

 • rozsah školení: každý stupeň (level) 35 hodin
  (5 dnů včetně zkoušky)
 • výstup: certifikát, průkaz, skripta, deník (log book)
  (osvědčení obdrží úspěšný absolventi za 2-3 týdny po školení)

 • platnost certifikátu: platnost každého z certifikátů je 36 měsíců (3 roky)


Cena školení

 • 22 000,- Kč bez DPH (26 620,- Kč včetně DPH), nebo 820,- EUR bez DPH (992,- EUR včetně DPH)
 • opakovací školení je se slevou 15%

Přihláška, termíny

 • chcete-li se přihlásit na toto školení, vyberte si vhodný termín z naší nabídky

 • pro více informací nás neváhjete kontaktovat

POLYGON Singing Rock