Lanové parky

103482
Školení speciálně určené pro instruktory a obsluhu lanových center a lanových parků a pro organizace, které zajišťujíí volnočasové aktivity spojené s pohybem ve výškách.

 • cílové skupiny: instruktoři a obsluha 103483 lanových center; pracovníci zajišťující montáž, údržbu a revize lanových center; outdoorové agentury, které instalují mobilní nízké a vysoké lanové překážky; pracovníci zajišťující instalace mobilních lanovek, přemostění, apod.
 • cílové objekty pohybu:lanová centra a parky, outdoor, sportovní akce, apod.


Náplň školení 

 • teoretická část:
  legislativa v rámci EU a ČR (nařízení vlády č. 362/2005 Sb., zákoník práce a další související předpisy), analýza rizik, první pomoc (prevence, poskytnutí první pomoci, vybavení lékárniček, komunikace s IZS)
 • teoretická zkouška: test o rozsahu 20 otázek
 • praktická část:
  1. seznámení se s použitím OOPP v daném rozsahu školení, správné oblékání vybavení  a dotahování spon postrojů klientům, BOZP na pracovišti (helma, zajištění obecné bezpečnosti při lanových aktivitách), zajištění při pohybu na lanových překážkách, pohyb po žebříku
  2. první pomoc – resuscitace, základní obvazové techniky, stavění velkého krvácení, zotavovací poloha, antišoková opatření, vyproštění z místa nehody dle rozsahu školení, záchrana spuštěním z lanové překážky
 • praktická zkouška:dle rozsahu praktické části, zadání úkolu a jeho správné splnění v rámci BOZP


Doplňující informace

 • s sebou na školení:  pevnou kotníkovou obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranu zraku, svačinu, doporučujeme vlastní OOPP (není podmínkou; zapůjčení kompletní sady OOPP v ceně školení)

 • místo školení: na pracovišti klienta

 • počet účastníků: jeden školitel max. 15 účastníků   103485

 • rozsah školení: 7 hodin (1 den)
 • výstup: certifikát, osobní průkaz s fotkou, skripta
  (osvědčení obdrží úspěšný absolventi za 2-3 týdny po školení)

 • platnost certifikátu: 12 měsíců


Ceny

 • cena školení na pracovišti klienta: 1500,- Kč bez DPH (1815,- Kč včetně DPH)
 • připočítává se doprava 15 Kč/km bez DPH

Přihláška, termíny