POLYGON partneři

V reakci na stoupající zájem o školící programy POLYGONu navázal Singing Rock spolupráci s dalšími školícími centry v Česku i zahraničí. Vedle POLYGONů Singing Rock v Poniklé a v Kladně lze školení absolvovat i u našich partnerů v Brně, Ostravě, Ústí nad Labem a Karlových Varech. Jednotný systém školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou vytvořený našimi lektory je tak díky tomu dostupný na více místech České republiky. Zahraniční partnery máme v současné době v Itálii, Rumunsku, Bulharsku a Portugalsku.

BRNO

Lezecká stěna DURO

Slaměníkova 23b
614 00 Brno

Ivo Hrdina
tel.: +420 605 522 351
e-mail: polygon@klajda.cz


Ostrava

Polygon Hlubina

Dolní oblast Vítkovice / Areál bývalého dolu Hlubina
Strojovna těžebního stroje
70300 Ostrava

Ondřej Marynčák
tel.: +420 733 779 168
e-mail: info@polygonhlubina.cz

Karlovy Vary

KV Stěna

Kpt. Jaroše 376/3
360 06 Karlovy Vary

Jaroslav Pašek
tel.: +420 734 647 432
e-mail: info@4climbing.cz
138155


132011Polygon Partner Brno (CZ)

Nachází se v průmyslové oblasti, v prostorách bývalé cementárny, která díky své výšce více než 23 m umožňuje vytvoření rozličných modelových situací pro práci ve výškách a nácvik záchrany.


136886Polygon Partner Ostrava (CZ)

Školící centrum vybudované v unikátním prostředí dolu Hlubina v Ostravě Vítkovicích, které nabízí mnoho modelových situací, pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, bez ohledu na špatné počasí.


136891Polygon Partner Karlovy Vary (CZ)

V západních Čechách donedávna chybělo profesionální školící centrum pro práce ve výškách. To změnil karlovarský partnerský polygon, který byl otevřen na konci května 2019. Zájemcům nejen z tohoto regionu se tak naskytlo nové místo pro nácvik výškových prací či simulaci záchranných akcí.

138160Polygon Partner Stúpava (SK)

Slovenský Polygon partner nabízí velmi pestrou škálu školení o pro práci ve výškách. Výcvikové středisko se nachází 20 km severně od Bratislavy. Své teoretické ale hlavně praktické znalosti zde mohou získávat a prohlubovat výškoví pracovníci, stromolezci či inspektoři OOPP.


132012Polygon Partner Miláno (IT)

Školicí středisko, které se zabývá prevencí bezpečnosti práce a výcvikem pro všechny, kteří mají co do činění se zdravím a bezpečností na pracovišti, od obecného výcviku až po specializovaná školení, jako jsou například práce s vysokým rizikem pádu, práce v uzavřených prostorách, práce s lanovým přístupem nebo montáž a demontáž lešení.

132014Polygon Partner Brašov (RO)

Toto středisko je prvním poskytovatelem školení v oblasti výškových prací na jihovýchodě Evropy. Prochází neustálým vývojem, co do objemu služeb, počtu lektorů a zejména technik v oblasti lanového přístupu.


136893Polygon Partner Sofie (BG)

Tréninkové centrum v Sofii je provozováno zkušenou firmou PROFIXT, která v Bulharsku poskytuje školení pro práce ve výškách a školení IRATA více než deset let. Za tu dobu v lanovém přístupu úspěšně proškolili přes 400 techniků podle standardů mezinárodního systému IRATA.

138159Polygon Partner Xi'an (CN)

Školicí středisko provozuje distributor společnosti Singing Rock, společnost Xi'an Suoleke (西安索乐克), jejíž sídlo je v Xi'anu, hlavním městě v provincie Shaanxi. Polygon poskytuje školení především pro hasiče a záchranáře. Školení mohou být realizována také v jiných částech Číny.