Školení pro provádění
periodických prohlídek OOPP proti pádu

103493Toto školení je speciálně zaměřeno na provádění periodických prohlídek OOPP proti pádu dle evropské normy EN 365. Po úspěšném zakončení školení se účastník stává Odborně způsobilou osobou pro provádění periodických prohlídek OOPP proti pádu všech značek, pokud výrobce v návodu k použití nestanoví jinak!

 • cílové skupiny: uživatelé OOPP, prodejci OOPP, technici BOZP, vedoucí a instruktoři složek IZS, metodici, provozovatelé lanových parků, provozovatelé horolezeckých stěn a další

Náplň školení  103496

 • teoretická část:
  legislativa ČR a EU (norma EN 365 a další související předpisy), rozdělení OOPP proti pádu, značení jednotlivých produktů, čištění a údržba OOPP proti pádu, možnosti pro zápis a elektronickou evidenci kontrolovaných produktů
 • teoretická zkouška: test
 • praktická část:
  seznámení se s vybavením pro periodické prohlídky OOPP proti pádu, detailní prohlídky jednotlivých druhů OOPP proti pádu, cvičení zápisu periodických prohlídek
 • praktická zkouška: kompletní kontrola vybraných OOPP proti pádu včetně zápisu do evidenčního protokolu

Doplňující informace

 • místo školení: POLYGON Poniklá, POLYGON Kladno

 • počet účastníků: max. 15 95557

 • rozsah školení: 14 hodin (2 dny)

 • výstup: certifikát, skripta
  (osvědčení obdrží úspěšný absolventi za 2-3 týdny po školení)

 • platnost certifikátu: 24 měsíců


Cena

 • cena školení: 5035,- Kč bez DPH (6092,- Kč včetně DPH)


Přihláška, termíny

 • chcete-li se přihlásit na toto školení, vyberte si vhodný termín z naší nabídky


Fotogalerie ze školení