Školení pro obsluhu pracovních plošin podle normy ČSN ISO 18878

133126Školení určené pro osoby které budou pracovat na stromech za pomoci pracovních plošin. 133128
133015
Toto školení je vhodnou přípravou v rámci BOZP a OOPP
pro certifikaci European Tree Worker - Platform a
pro národní certifikaci Český certifikovaný arborista - plošinář.


Program

 • seznámení s legislativou pro práci s pracovní plošinou
 • praktické seznámení s ovládáním plošiny
 • odpolední individuální praktický nácvik a práce s plošinou
 • závěrečná praktická a teoretická zkouška


Doplňující informace

 • s sebou na školení:  pevnou kotníkovou obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranu zraku, svačinu, pracovní lezeckou helmu (možno zapůjčit)

 • místo školení: POLYGON Poniklá, park u Jizery 133446

 • počet účastníků: jeden školitel max. 8 účastníků 
  (kurz je otevřen pro minimální počet 4 učastníků)

 • rozsah školení: 9 hodin
 • výstup: certifikát pro obsluhu pracovních plošin, osobní průkaz s fotkou, skripta
  (osvědčení obdrží úspěšný absolventi za 2-3 týdny po školení)

 • platnost certifikátu: 12 měsíců


Cena

 • cena školení: 1800,- Kč bez DPH (2178,- Kč včetně DPH)


Přihláška, termíny

 • chcete-li se přihlásit na toto školení, vyberte si vhodný termín z naší nabídky


Práce s pracovními plošinami