Školicí POLYGON SINGING ROCK

101889Za dobu více než dvou desítek let působení na mezinárodních trzích se SINGING ROCK stal předním světovým výrobcem osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky (dále jen OOPP). Ve snaze poskytnout svým zákazníkům komplexní servis a řešení v oblasti zajištění pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou se SINGING ROCK, jako první v České republice, rozhodl vybudovat naprosto ojedinělé multifunkční školící POLYGONy.

Pro školení výškových pracovníků je POLYGON využíván od sklonku léta 2008. Za tu dobu prošlo našimi školícími a vzdělávacími programy několik tisíc pracovníků pohybujících se ve výškách. Tato zařízení vytvářejí ideální podmínky pro poskytování školení bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen BOZP) pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pro testování OOPP, pro pořádání závodů v průmyslovém lezení a mnoho dalších akcí spojených s předváděním a používáním výrobků a technik s tímto oborem spojených. 101903Celá řada konkrétních simulací umožňuje si bezpečně vyzkoušet správné technické postupy pro zajištění při výškových pracích. To vše přímo pod dohledem zkušeného lektora a s využitím kompletního vybavení pro tyto činnosti.

Díky individuálnímu přístupu, špičkovému vybavení a velkému důrazu kladenému na praktickou část se naše školení, během krátké chvíle, stala v POLYGONu vyhledávanými mezi jednotlivci i firmami nejen v České republice.

Školitelé

101891POLYGON team tvoří lektoři, kteří své zkušenosti získali a získávají díky dennodennímu pohybu ve výškách na různých místech a v různých pracovních oborech či situacích. Díky přímé vazbě na vývojové oddělení a výrobu Singing Rocku jsou odborníky i v oblasti výroby OOP, které se využívají pro zajištění osob ve výškách a nad volnou hloubkou. Lektoři z teamu POLYGON si pravidelně zvyšují kvalifikaci ve speciálních kurzech, zúčastňují se často jako organizátoři workshopů, veletrhů, závodů po celém světě a díky tomu mají ucelený přehled a patřičnou dávku zkušeností v oboru prací ve výškách. Dokážou tak kvalifikovaně navrhovat systémy a metodiku pro zajištění osob ve výškách a předávat zkušenosti účastníkům svých školení. Do praktického výcviku jsou implementovány prvky převzaté z mezinárodně uznávané metodiky asociace pro lanovou techniku IRATA, mezinárodní arboristické asociace ISA a certifikace European Tree Worker.

Školitelé

Školící programy POLYGON

101894 V dnešní době POLYGON tým využívá ke školení a testování v rámci oboru práce a záchrany ve výškách své POLYGONy v Poniklé a v Kladně (vybraná školení lze absolvovat i u našich partnerů v Brně a v Ústí nad Labem). POLYGONy nabízí jak předem definovaná školení, tak školení „na míru“ podle speciálních požadavků zájemce. S ohledem na specifické podmínky klienta poskytujeme také školení přímo na jeho pracovišti, na konkrétním daném místě, kde se práce ve výškách vykonává. Jelikož často provoz na pracovišti či klimatické podmínky neumožňují bezpečné a efektivní proškolení lezců, nabízí se možnost využití POLYGONů jako ideální a především bezpečnější a efektivnější volby.

Veškerá školení jsou v souladu se současnou legislativou EU a ČR. Systém školení dělí kurzy do tří základních tříd, které pokrývají většinu požadavků osob vykonávajících práci ve výškách. Základním, jednodenním školením je Třída 1, která zahrnuje například pohyb po střechách a konstrukcích. Třídy 2 a 3 nabízí školení, která velmi často zohledňují konkrétní činnost – lanový přístup, stromolezení, záchranu. POLYGON také poskytuje související školení věnované periodickým prohlídkám OOPP, seznámením prodejců s OOPP a školení „na míru“ dle požadavků klienta.

101895Pro teoretickou část výuky jsou k dispozici moderně vybavené multimediální učebny. Praktická část probíhá v prostorných halách, kde najdeme příklady mnoha modelových situací pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. POLYGONy disponují kompletním vybavením OOPP pro zajištění a pohyb osob při práci ve výškách. Frekventanti školení tak mají možnost společně s lektorem navrhnout efektivní a bezpečné vybavení pro danou konkrétní činnost. Každému účastníkovi je kompletní vybavení po celou dobu školení zapůjčeno zdarma!

POLYGON není jen školení, ale i prostor pro testování výrobků a technik samotnými výškovými pracovníky. Přítomnost při pádových či jiných zkouškách vybavení, možnost konzultace přímo s vývojovým týmem jsou další nezanedbatelnou předností našeho POLYGONu.

Naše komplexní řešení zahrnuje:

  • analýzu rizik na konkrétním pracovním místě při konkrétní prováděné práci
  • navržení  a instalace vhodného kotvícího systému
  • navržení metodiky pohybu a práce na konkrétním místě
  • dodání vhodných OOPP
  • školení pracovníků
  • periodické prohlídky vybavení

Nabídka školení POLYGON       POLYGON Poniklá       POLYGON Kladno       POLYGON partneři

POLYGON SINGING ROCK