Slavnostní otevření Polygonu v Ostravě

132528Ve čtvrtek 16. března 2018 se Ostrava stala pátým místem v Česku, kde mají pracovníci ve výškách z řad složek Integrovaného záchranného systému nebo soukromých společností k dispozici specializované výcvikové zařízení.Polygon Hlubina, součást projetku Singing Rock Polygon Partner, byl slavnostně zprovozněn v Dolní oblasti Vítkovice.

Poniklá, Kladno, Brno, Ústí nad Labem a nyní i Ostrava. Nápad na vytvoření celorepublikové sítě školicích Polygonů se zrodil ve společnosti Singing Rock, která se za 25 let své existence postupně vypracovala na jednoho z předních světových výrobců osobních ochranných prostředů proti pádu. Singing Rock vlastní Polygony v sídle firmy v Poniklé v Krkonoších a také v Kladně. Zbývající výcviková zařízení provozují na základě franšízy partneři ve zmiňovaných třech lokalitách.

„Hlubina, stejně jako ostatní Polygony, vytváří ideální podmínky pro školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou nebo pro testování osobních ochranných prostředků. Zájemci si zde mohou bezpečně vyzkoušet správné technické postupy pro zajištění při výškových pracích. To vše pod dohledem zkušeného lektora a s využitím kompletního vybavení pro tyto činnosti,“ řekl Dalibor Plíšek, projektový manažer společnosti Singing Rock.  

Slavnostní otevření Polygonu v Ostravě


V areálu bývalého dolu Hlubina jsou pro výcvik výškařů připraveny šikmé plochy s různými náklony, stožáry, portálový jeřáb, žebříkové nebo lanové přístupy, které se nejčastěji používají například při mytí fasád. Mezi nejčastější klienty školicích polygonů patří zaměstnanci telekomunikačních a energetických společností, živnostníci, kteří se zabývají výškovými pracemi, a také hasiči, policisté nebo záchranáři. „My už tento systém školení využíváme, jezdíme do Poniklé i Kladna. Určitě vítáme, že je školicí středisko i v Ostravě, kde máme naši základnu,“ dodal Zbyněk Smolík z Hasičské záchranné služby Správy železniční dopravní cesty.

Stejně jak v ostatních Polygonech, i v Ostravě bude standardní nabídka školení pro práci ve výškách, která jsou v souladu se současnou legislativou EU a ČR. Systém školení dělí kurzy do tří základních tříd, které pokrývají většinu požadavků osob vykonávajících práci ve výškách.

Těšíme se na skvělou spolupráci a na další proškolené pracovníky ve výškách.
SINGING ROCK tým