Speciální školení

Školení zaměřená na specifické požadavky klienta dle daného 103486 provozu. V současné době SINGING ROCK v této kategorii nabízí čtyři tématicky zaměřené kurzy, možnost školení dle konkrétních potřeb klienta a rekvalifikační kurz pro pracovníky a uchazeče o zaměstnání, kteří budou ve svém povolání vykonávat výškové práce nebo periodické prohlídky OOPP.

103474Lanové parky

Pro obsluhu lanových center, lanových parků a pro organizace zajišťující volnočasové aktivity.

 • cílové objekty pohybu: lanové parky, lanová centra
 • teoretická část: legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik
 • praktická část: seznámení se s OOPP, využití lezeckých technik pro zajištění BOZP a polohování, BOZP na pracovišti, oblékání OOPP klientům, využití lezeckého vybavení pro instalaci lanových překážek, dopomoc a záchrana z lanových překážek, využití jednoduchých kladkostrojů a další
 • rozsah školení: 7 hodin (1 den) 103480
 • platnost certifikátu: 12 měsíců

103475Evakuace z lanových drah

Pro obsluhu lanových drah a složky integrovaného záchranného systému (IZS).

 • cílové objekty pohybu: sedačkové a kabinkové lanové dráhy
 • teoretická část: legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik
 • praktická část: seznámení se s OOPP, využití lezeckých technik pro zajištění BOZP a polohování na konstrukcích lanové dráhy, BOZP na pracovišti, nácvik evakuace pasažérů z lanové dráhy, permanentní záchytné systémy a další
 • rozsah školení: 7 hodin (1 den)
 • platnost certifikátu: 12 měsíců

103476Periodické prohlídky OOPP

Školení odborně způsobilé osoby pro periodické prohlídky osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky dle ČSN EN 365.

 • cílové skupiny: uživatelé, prodejci, BOZP technici, vedoucí a instruktoři složek IZS, metodici, provozovatelé lanových parků, provozovatelé horolezeckých stěn a další
 • teoretická část: legislativa ČR a EU, rozdělení OOPP proti pádu, značení jednotlivých produktů, možnosti pro zápis a elektronickou evidenci kontrolovaných produktů
 • praktická část: seznámení se s vybavením pro periodické prohlídky OOPP proti pádu, detailní prohlídky jednotlivých druhů OOPP proti pádu, cvičení zápisu periodických prohlídek
 • rozsah školení: 14 hodin (2 dny)
 • platnost certifikátu: 24 měsíců

Po úspěšném ukončení školení je absolvent oprávněn kontrolovat osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu všech značek, pokud výrobce v návodu k použití nestanoví jinak!


138096První pomoc a záchrana

Kurz první pomoci a záchrany pro osoby provádějící práce ve výškách zaměřený na nácvik řešení bezprostředně život ohrožujících stavů a situací, které je nutné vyřešit ještě před příjezdem záchranné služby.

 • tohoto kurzu se mohou účastnit pouze lezci, kteří již absolvovali školení Třídy 1
 • rozsah školení: 8 hodin (1 den)
 • platnost certifikátu: 12 měsíců

137994Sebezáchrana z regálových zakladačů

Školení určené pro obsluhu regálových zakladačů, vysokozdvižných vozíků s výsuvnou kabinou a podobných zařízení, kde hrozí riziko uvíznutí pracovníka ve výšce.

 • cílové objekty pohybu: automatizované zakladače, regálové zakladače, vysokozdvižné vozíky
 • teoretická část: seznámení s problematikou sebezáchrany, analýza rizik, platná legislativa v ČR
 • praktická část: seznámení s umístěním a obsahem evakuační sady a dalším OOPP, bezpečné zajištění evakuačního lana na vhodných kotevních bodech na kabině obsluhy, bezpečné překonání kolektivní ochrany kabiny obsluhy a následné bezpečné slanění pomocí slaňovacího zařízení
 • rozsah školení: zhruba 3 hodiny (závisí na počtu klientů)
 • platnost certifikátu: 12 měsíců

103478Školení Klient

Školení BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou na přání klienta, při kterých se mohou prolínat prvky ze všech tříd.

 • cílové objekty pohybu: dle potřeb klienta
 • teoretická část: dle přání klienta, legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik
 • praktická část: školení dle přání klienta, která mohou obsahovat prvky z Tříd1, 2 a dalších školení
 • rozsah školení: dle domluvy s klientem
 • platnost certifikátu: dle rozsahu školení

Součástí těchto školení je komplexní servis včetně zpracování analýzy rizik na pracovišti, návrhy systému zajištění pracovníků v daném provozu v rámci BOZP dle platné legislativy EU a ČR, školení věnované jen evakuačním technikám apod.

Školení Klient mohou také využít složky IZS dle přání na speciální doškolení.


137937Teambuilding

Akce šitá na míru pro Vaši firmu či organizaci. Pro Vaše zaměstnance, společníky či přátele připravíme zajímavý program spojený (nejen) s oborem prací ve výškách. Konkrétní náplň sestavíme podle Vašich představ a preferencí. Jsme také velmi flexibilní, co se týče místa konání a počtu účastníků.


103477Produktové školení 103481

Školení o produktech SINGING ROCK napříč celým sortimentem, jehož součástí je možnost vyzkoušení a praktické ukázky využití OOPP SINGING ROCK a distribuovaných značek.

 • cílové skupiny: uživatelé OOPP, prodejci, pracovníci pověření výběrem OOPP pro své zaměstnance
 • teoretická část: seznámení s kompletním sortimentem výrobků SINGING ROCK
 • praktická část: praktické ukázky využití OOPP SINGING ROCK v praxi, možnost vyzkoušení OOPP pod dohledem školitele
 • rozsah školení: 7 hodin (1 den)
 • platnost certifikátu: 12 měsíců