Stromolezení

132690Školení pro osoby, které se pohybují v korunách stromů. 132692

Toto školení je vhodnou přípravou v rámci BOZP a OOPP
pro certifikaci EUROPEAN TREE WORKER.
132698
Toto školení je součástí komplexního vzdělávání v oboru
arboristiky v rámci ARBORISTICKÉ AKADEMIE.
132697
Toto školení je vhodnou přípravou v rámci BOZP a OOPP pro
národní certifikaci Český certifikovaný arborista - stromolezec

 • cílové skupiny: arboristé, zahradníci, lesní technici, IZS, elektroenergetici, pracovníci s plošinami, ornitologové, myslivci, fotografové, filmaři, stavění nízkých a vysokých lan, geocaching
 • cílové objekty pohybu: stromy


Náplň školení 132691

 • teoretická část:
  legislativa v rámci EU, EAC a ČR (nařízení vlády č. 362/2005 Sb., zákoník práce a další související předpisy), analýza rizik, první pomoc (prevence, poskytnutí první pomoci, vybavení lékárniček, komunikace s IZS)
 • teoretická zkouška: test o rozsahu 40 otázek
 • praktická část:
  1. seznámení se s použitím OOPP v daném rozsahu školení, BOZP na pracovišti (výstražná páska, reflexní oblečení, helma), instalace výstupových lan do korun stromu, instalace pracovních lan v koruně stromu, výstup a sestup z koruny stromu, pohyb v koruně stromu, jednolanová technika, dvoulanová technika, double kročing, zajištění nářadí při práci nad volnou hloubkou, základní techniky při kotvení lan, základní uzly, zajištění a pohyb ve stromě při rizikovém kácení, práce se stupačkami, spouštěcí techniky, práce se spouštěcími zařízeními, základní kladkostroje
  2. první pomoc – resuscitace, základní obvazové techniky, stavění velkého krvácení, zotavovací poloha, antišoková opatření, vyproštění z místa nehody dle rozsahu školení, záchrana zraněného
  ze stromu
  3. ukázka pevnosti uzlů a materiálu na pádové věži a na trhačce, nahlédnutí do výroby OOPP Singing Rock
 • praktická zkouška: dle rozsahu praktické části, zadání úkolu a jeho správné splnění v rámci BOZP


Doplňující informace

 • s sebou na školení: pevnou kotníkovou obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranu zraku, svačinu, doporučujeme vlastní OOPP (není podmínkou; zapůjčení kompletní sady OOPP v ceně školení)

 • místo školení: POLYGON Poniklá, památný strom Poniklá, 132689
  park u Jizery, zámecký park Vrchlabí

 • počet účastníků: jeden školitel max. 8 účastníků 
  (kurz je otevřen pro minimální počet 4 učastníků)

 • rozsah školení: 30 hodin (4 dny)
 • výstup: certifikát, osobní průkaz s fotkou, skripta
  (osvědčení obdrží úspěšný absolventi za 2-3 týdny po školení)

 • platnost certifikátu: 12 měsíců

 • vhodným rozšířením tohoto školení je doplňující jednodenní školení
  Evakuace a první pomoc ve stromolezení

Ceny

 • cena školení: 7040,- Kč bez DPH (8518,- Kč včetně DPH)

Přihláška, termíny

 • chcete-li se přihlásit na toto školení, vyberte si vhodný termín z naší nabídky


Fotogalerie ze školení Stromolezení