Třída 2 - Lanové přístupy

103465

Školení pro pracovníky, kteří úspěšně absolvovali Třídu 1. Výškoví pracovníci se pohybují v lanovém přístupu za pomoci OOPP. Svou práci tedy vykonávají převážně ve visu. Školení Třídy 2 mohou absolvovat pouze lezci, kteří již absolvovali Třídu 1.

 • cílové skupiny: elektrotechnici, údržba provozu 103467průmyslových objektů, IZS, zabezpečovací zařízení, reklama, úklid, mytí oken, montáže, film, apod.
 • cílové objekty pohybu: výškové budovy, kostelní věže, špatně dostupná místa, stropy průmyslových a sportovních hal, mostní konstrukce, žebříky, sila, stožáry, vodojemy, výtahové šachty, šikmé plochy, světlíky, skály apod.


Náplň školení

 • teoretická část:
  legislativa v rámci EU a ČR (nařízení vlády č. 362/2005 Sb, zákoník práce a další související předpisy), analýza rizik, první pomoc (prevence, poskytnutí první pomoci, komunikace s IZS, vybavení lékárniček)
 • teoretická zkouška: test o rozsahu 40 otázek
 • praktická část:
  1. seznámení se s použitím OOPP v daném rozsahu školení, BOZP na pracovišti (výstražná páska, reflexní oblečení, helma), zajištění při pohybu na hranách střech a vyvýšených ploch, preventivní zajištění proti propadnutí, zajištění při práci ve visu, zajištění nářadí při práci nad volnou hloubkou, základní techniky při vykotvení a rozkotvení lan, základní uzly, výstup a sestup po laně, přestup z lana na lano, slanění přes uzel, překonání ochrany lana, překonání hrany, deviace, traverzy, základní kladkostroje, základní techniky pro vytahování a spouštění břemen, pohyb po žebříku, ochrana OOPP proti poškození na hranách
  2. první pomoc – resuscitace, základní obvazové techniky, stavění velkého krvácení, zotavovací poloha, antišoková opatření, vyproštění z místa nehody dle rozsahu školení, záchrana z visu spuštěním, záchrana z visu vlastním OOPP, záchrana z visu s OOPP postiženého
  3. ukázka pevnosti uzlů a materiálu na pádové věži a na trhačce, nahlédnutí do výroby OOPP Singing Rock (Pouze na Polygonu Poniklá)
 • praktická zkouškadle rozsahu praktické části, zadání úkolu a jeho správné splnění v rámci BOZP


Doplňující informace

 • s sebou na školení:  pevnou kotníkovou obuv, pracovní oděv, rukavice, ochranu zraku, svačinu, doporučujeme vlastní OOPP (není podmínkou; zapůjčení kompletní sady OOPP v ceně školení)

 • místo školení: POLYGON Poniklá, POLYGON Kladno

 • počet účastníků: jeden školitel max. 8 účastníků  103466

 • rozsah školení Třídy 2: 15 hodin (2 dny)
 • výstup: certifikát, osobní průkaz s fotkou, skripta
  (osvědčení obdrží úspěšný absolventi za 2-3 týdny po školení)

 • platnost certifikátu: 12 měsíců


Ceny

 • cena školení na Polygonu: 3870,- Kč bez DPH (4683,- Kč včetně DPH)
 • cena opakovacího školení na Polygonu (1denní): 1880,- Kč bez DPH (2275,- Kč včetně DPH)

Přihláška, termíny

 • chcete-li se přihlásit na toto školení, vyberte si vhodný termín z naší nabídky


Fotogalerie ze školení Lanové přístupy