Veselé Vánoce a šťastný nový rok

115660SINGING ROCK
vám přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Přejeme vám pevné zdraví, pohodu v osobním životě
a ať je váš rok 2016 plný lezeckých i pracovních úspěchů!

SINGING ROCK Team