Rozšíření školení pro provádění periodických prohlídek OOPP proti pádu

136051Na začátku roku 2019 přišla změna v rozsahu školení osob, které se věnují nebo budou věnovat periodickým prohlídkám OOPP proti pádu. K tomuto kroku nás přimělo stále narůstající množství produktů, potřeba u účastníků vybudovat obecný přehled nad produkty od různých výrobců a stále častější vedení prohlídek v elektronické podobě.

Hlavní změnou je rozšíření z jednoho školicího dne na dva dny. Díky rozšíření nabídne školení více prostoru pro praktické zacvičení s jednotlivými detailními prohlídkami různých druhů OOPP, možnost seznámit se s různými metodami zápisu periodických prohlídek a více prostoru na komunikaci se školitelem a účastníky. Cena školení je 4750,- Kč bez DPH a platnost certifikátu je 24 měsíců. Po úspěšném zakončení se účastník stává Odborně způsobilou osobou pro provádění periodických prohlídek OOPP proti pádu všech značek, pokud výrobce v návodu k použití nestanoví jinak.

POLYGON Singing Rock